Grondwatermeetnet Twente

Algemene informatie

Voor vragen c.q. opmerkingen kunt u bij voorkeur gebruik maken van het mailadres waternet@mosgeo.com.
Dit datapaneel is ontwikkeld door Mos Grondmechanica BV voor de presentatie van tijdsafhankelijke meetdata. In dit project worden de meetdata van grondwaterstanden en waterkwaliteit van een aantal Twentse gemeenten verzameld en gepresenteerd.
Gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis en informatie. Desondanks kunnen de werkelijke gegevens door verschillende oorzaken afwijken van de hier getoonde gegevens. In verband met de hoeveelheid data, wordt bij de weergaven in de grafieken gebruikt gemaakt van datareductie. Hierbij worden de metingen over een (beperkte) aaneengesloten periode gemiddeld.
Naast gegevens over grondwaterstanden, maakt deze website gebruik van informatie van het KNMI (neerslag, verdamping en luchtdruk) en Rijkswaterstaat (waterhoogte van Rijkswateren).
(C) 2021 MOS Grondmechanica BV - tel: 088 5130200 - URL: www.mosgeo.com - e-mail: waternet@mosgeo.com